Hösten 2018

Morris och Frittis har kört igång med sin verksamhet i vanlig ordning. Välkomna med!

Ingen förhandsanmälan behövs, det är bara att dyka upp när som helst under läsåret. Mer info finns också i det ljusgula infoblad som alla elever i åk 1-4 har fått med hem. 

Gilla gärna vår sida på Facebook!

/23.8.2018

Nu finns vi på Facebook

Fritidsklubben finns nu också på Facebook. Gå gärna in och gilla sidan!

https://www.facebook.com/Sirkkala-fritidsklubb-rf-1927968357527715/?ref=br_rs

I stället kommer bloggen som finns på servern ratata.fi att avslutas.

 

/12.3.2018

Höststart 2017

Morgonklubben morris (åk 1-3) och eftermiddagsklubben frittis (åk 3-4) kör igång tisdagen den 15 augusti 2017. Välkomna alla nya och gamla barn! Mer info hittar du här på webbplatsen.

Titta gärna in på frittis egen blogg också: http://sirkkalafritidsklubb.ratata.fi/blogg/

(update: bloggen har stängts)

/21.7.2017

Sirkkala fritidsklubb r.f. informerar:

Det senaste skolåret 2016-2017 är det första under fritidsklubbens 12-åriga historia som både morgonklubben (morris) och eftermiddagsklubben (frittis) har kunnat hålla öppet varje skoldag under hela läsåret!

Det här har varit möjligt tack vare att vi lyckats få ihop mer resurser än tidigare år.

Bilden är skapad av elever i åk 3-4 i minikonstklubben.

Vi vill rikta ett stort tack till alla medlemmar i fritidsklubben, till personal, barn, föräldrar, lärare, Sirkkala skola och övriga medverkande. Ett varmt tack går också till de stiftelser och samarbetspartner som till största delen finansierar vår verksamhet i form av bidrag och understöd.

Understöden har gjort det möjligt att upprätthålla verksamheten i morris och frittis under alla dessa år.

Ett extra tack vill vi också rikta till rektor Elise Kurtén för mycket gott samarbete och god vilja.

Styrelsen har som mål att samla ihop medel så att vi också under läsåret 2017-2018 kan hålla både morris och frittis öppet alla skoldagar. Ekonomiskt understöd är guld värt för oss och kommer att behövas minst lika mycket i framtiden för att upprätthålla Sirkkala fritidsklubb r.f:s verksamhet.

Glad sommar!  

Styrelsen

Joakim Alander (ordf.), Johan Stenbäck (sekr.), Marie Söderman (kassör), Pia Lax-Lehtelä, Anna Sundelin, Cecilia Lundberg (suppl.), San Törnroth (ansv. ledare för morris) och Carola Aaltonen (ansv. ledare för frittis).

 

P.S. Carola på frittis byter jobb i höst och börjar jobba på eftis i Lundo! Tack och lycka till med nya utmaningar Carola! 

 

/19.5.2017

Dags för konstklubb - anmäl till Carola!

I slutet av april kan frittisbarnen delta i en minikonstklubb i Pomonahuset!

Fritidsklubben har bjudit in bildkonstnären och kulturkoordinatorn Johanna Slotte som kommer att leda konstklubben under fyra eftermiddagar. 

Barnens alster ställs ut på Sirkkalas gårdsfest, tisdagen den 9 maj 2017.

Hur delta?

Klubben gäller alla som brukar gå på frittis (åk 3-4).

För att beräkna materialåtgång vill Johanna Slotte gärna veta hur många som tänker delta. Meddela till ledare Carola Aaltonen på frittis om du vill vara med, senast den 13 april (före påsklovet). 

När ordnas klubben?

20-21.4.2017  to-fre, kl. 14-16

27-28.4.2017  to-fre, kl. 14-16

Varje barn kan delta 1-2 eftermiddagar beroende på hur stora grupperna blir. (Varje grupp har max. 10 barn.)

Minikonstklubben är möjlig tack vare ett stipendium på 1000 euro som Sirkkala fritidsklubb beviljades ur Martha och Albin Löfgrens stipendiefond. 

/29.3.2017

Rapport från frittis - ny deltagaravgift från och med 2017

 

Ett stort tack till alla föräldrar som har bidragit med pysselmaterial till frittis under hösten. Om du är en av dem som vill bidra med material till frittis - ta kontakt med ledarna och hör dig för vad som behövs (t.ex. papper, tejp, lim, sax, spel, tidningar m.m.).

Vi informerar också att deltagaravgiften på frittis stiger fr.o.m. den 1.1.2017 till 2,50 euro per gång (tidigare 2,00 euro). Höjningen beror på att vi gick in för att låta Arkea sköta mellanmålet.

Notera att det går fint att betala in en större summa med en sedel i förväg. 

/Styrelsen (4.12.2016)

Sirkkala Fritidsklubb rf

Tre föräldrar startade Sirkkala Fritidsklubb rf hösten 2005 på grund av att de inte ville att barnen själva skulle åka buss hem och vara ensamma hela eftermiddagen.

Föreningen grundades och eftermiddagsverksamheten startade. Ett par år senare startade även morgonklubben.

Föreningen drivs ideellt av en styrelse. Verksamheten finansieras i huvudsak av stiftelser och organisationer. Understöd har erhållits av C G Sundells stiftelse och Petreliusstiftelsen samt av Brita Maria Rehnlunds stipendiefond, Hem och Skola i Åbo rf, Aktiastiftelsen i Åboland, Svenska Folkskolans Vänner och Fruntimmersföreningen i Åbo rf.

Vi riktar ett stort tack till dessa som gör det möjligt för oss att ordna både morgonklubb och eftermiddagsklubb för våra barn!

Sirkkala fritidsklubb är inte en del av Hem och skola i Åbo rf och inte heller en del av Åbo stad eller Folkhälsan.

Länkar

Sirkkala Skola
Hem och Skola i Åbo